Harjumaa 2016.a. meistrivõistlused maastikuratta maratonis

JUHEND

Harjumaa meistrite selgitatamine toimub paralleelarvestusena Jõelähtme X rattamaratoni raames

I EESMÄRK

1. Pakkuda Harjumaal (siin ja edaspidi mõeldakse märksõna Harjumaa all Harju maakonna territooriumit ilma Tallinna linnata) elavatele või töötavatele või Harjumaa koolides õppivatele sportlastele või Harjumaa linnade ja valdade spordiklubide liikmetele sportimise võimalusi.

2. Selgitada Harjumaa 2016. a meistrid maastikuratta sõidus täiskasvanute (mehed ja naised) ja noorte (kaks vanuseklassi) vanuseklassides.

II AEG JA KOHT

3. Üritus toimub laupäeval, 11 juunil 2016.a alguse ja lõpuga Jägala-Joa külas endise laagripaiga territooriumil (korraldaja jätab võimaluse viia stardi-ja finišipaik üle Jõelähtme rahvamaja esisele. Sellest teavitatakse hiljemalt 01.06.2016).

3.1 Maratoni start on kell 11:00.

3.2 Poolmaratoni start on 11:00.

3.3 Noortesõidu start on kell 11:30.

3.4 Lastesõidu start on 11:10.

3.5 Finiš suletakse kell 19:00.

III OSAVÕTJAD

4.Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Harjumaa omavalitsusüksuste territooriumil elavatel või töötavatel või Harjumaa koolides õppivatel või Harjumaa omavalitsusüksuste spordiklubidesse kuuluvatel sportlastel ja nad on kehtestatud stardimaksudest vabastatud.

5. Vastavus Harjumaa meistrivõistluste juhendi tingimustele (punktid 1 ja 5) fikseeritakse registreerimisel esitatud andmete põhjal

6. Jõelähtme X Rattamaratoni raames startivad nn mitte harjumaalased (vt juhendi p 1 ja 4) võistlevad ja kuuluvad autasustamisele Jõelähtme X Rattamaratoni reeglite kohaselt. Nendele kehtivad kehtestatud osavõtutasud ja nad ei kuulu Harjumaa meistrivõistluste medalitega autasustamisele.

IV VÕISTLUSTE KAVA JA VANUSEKLASSID

7. Harjumaa meistrivõistluste kavva kuuluvad distantsid ja vanuseklassid:

7.1 Maraton (kuni 90 km) – mehed ja naised (sünd 1998 ja varem)

7.2 Poolmaraton (kuni 45 km) – osaleda võivad kõik kelle sünniaasta on 2001 või varem, aga Harjumaa medalitele võistlevad noormehed ja neiud sündinud vahemikus 1998-2001

7.3 Noortesõit (ca 10 km) – poisid ja tüdrukud sündinud 2002 või hiljem.

7.4 Lastesõidud Harjumaa 2016. a meistrivõistluste kavva ei kuulu

V REGISTREERIMINE

8. Osavõtjate eelregistreerimine toimub aadressil www.singel.ee oleva registreerimisvormi kaudu.
Registreerimine avatakse 1.märtsil 2016.

9. Eelregistreerimine kõikidele sõitudele toimub kuni 7.juunini 2016 k.a.

10. Maratonile saab registreeruda ka võistluspäeva hommikul stardi- ja finišipaigas – sellisel juhul aga Harjumaa meistrivõistluste arvestuses võistlevatele osalejatele antud soodustus (stardimaksust vabastamine) ei kehti. Võistluspäeval toimub registreerimine sõitudele kohapeal kuni 10:30-ni.

V AUTASUSTAMINIE

10. Jõelähtme X Rattamaratoni maratoni distantsil parimaks osutunud harjumaalasest mehele ja naisele omistatakse Harjumaa meistri nimetus. Maratoni kolme paremat meest ja naist autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

11. Jõelähtme X Rattamaratoni poolmaratoni distantsil parimaks osutunud harjumaalasest noormehele ja neiule ning noortesõidu parimale poisile ja tüdrukule omistatakse Harjumaa noortemeistri nimetus. Poolmaratoni kolme paremat noormeest ja neidu ning noortesõidu kolme paremat poissi ja tüdrukut autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa vanuseklasside meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

12. Harjumaa medalitega autasustamisele ei kuulu väljaspool arvestust võistlevad nn külalisvõistlejad.

VI MAJANDAMINE

13. Kõik Harjumaa meistrivõistluste raames võistlevate ratturite osavõtuga seotud kulud kannab Harjumaa Spordiliit. (juhendi punktid 8, 9, 10) Sportlaste lähetamisega seotud kulud kannab võistleja ise või teda lähetanud organisatsioon.

14. Juhendi punktidele 1 ja 4 mittevastavatele sportlastele nn mitte harjumaalastele kehtib osavõtumaks Jõelähtme X rattamaratoni juhendis sätestatud reeglite kohaselt.

VIII ÜLDISELT

15. Võistlused korraldab ja viib läbi Harjumaa Spordiliit koos MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubiga. Peakorraldaja Meelis Välk tel 5099426

16. Kõik juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos võistluste organisaatoriga. Kõik võistlejad vastutavad oma sportliku ettevalmistustaseme ja tervisliku seisundi eest eest ise.

17. Täpsemat informatsiooni võistluste kohta saab telefonidel 611 8556 ja 611 8557 Harjumaa Spordiliit ja võistluste peakorraldajalt, Meelis Välk – 509 9426