Juhend 2014

image-column-3

Jõelähtme VIII rattamaratoni juhend 2014

1. Millega on tegu

1.1 Jõelähtme VIII rattamaraton (edaspidi JRM) on Põhja-Eesti raskeim üheringiline maastikuratta võistlus, mis toimub Jõelähtme valla teedel ja metsaradadel.

1.2 Lisaks maratonisõidule toimuvad poolmaraton, noortesõit ja lastesõit.

2. Millal ja kus

2.1 Üritus toimub laupäeval, 14. juunil 2014 alguse ja lõpuga Jägala-Joa külas endise laagripaiga territooriumil (korraldaja jätab võimaluse viia stardi-ja finišipaik üle Jõelähtme rahvamaja esisele. Sellest teavitatakse hiljemalt 01.06.2014).

2.2 Maratoni start on kell 11:30.

2.3 Poolmaratoni start on 14:00.

2.4 Noortesõidu start on kell 12:00.

2.5 Lastesõidu start on 11:00.

2.6 Finiš suletakse kell 19:30.

3. Sõidumaa

3.1 Maratoni pikkuseks on ca 85 km.

3.2 Poolmaratoni pikkuseks on max 35 km.

3.3 Noortesõidu pikkuseks on 10 km.

3.4 Lastesõidu pikkuseks on 1 km.

4. Kellele milline võistlusmaa

4.1 Maratonile võivad startida kõik, kelle sünniaasta on 1996 või varem ning on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.

4.2 Poolmaratonil võivad osaleda kõik, kelle sünniaasta on 1999 või varem. Nooremad osalejad võivad matkasõidul osaleda ainult vanemate vastutusel.

4.3 Noortesõit on lastele, kes sündinud ajavahemikul 2000 – 2006. Osaleda võivad soovi korral ka vanemad lapsed, fikseeritakse aeg, kuid kohta ei fikseerita. Hiljem kui 2006 sündinud laps võib osaleda vaid koos täiskasvanust saatjaga.

4.4 Lasteõidul võivad osaleda lapsed, kes on sündinud 2007 või hiljem.

5. Kuidas saada osalejaks ja palju see maksab

5.1 Registreerimine avatakse 1.märtsil 2014.

5.2 Osavõtjate eelregistreerimine toimub aadressil www.singel.ee oleva registreerimisvormi kaudu.

5.3 Võistleja loetakse registreerunuks kui on laekunud registreerimistasu.

5.4 Eelregistreerimine kõikidele sõitudele (k.a. lastesõit) toimub kuni 11.juunini 2014 k.a.

5.5 Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul stardi- ja finišipaigas. Võistluspäeval toimub registreerimine maratonile kuni 11:00-ni ja poolmaratonile kuni kl.13:30-ni.

5.6 Kodasoo-Ruu III rattasõidul esikolmikusse jõudnud osalevad Jõelähtme VIII rattamaratonil tasuta.

5.7 Osavõtutasud 2014. aastal on järgmised:

Distants Varajane registreerimine
kuni 30. aprill 2014
Eelregistreerimine
kuni 11. juuni 2014
Kohapeal registreerimine
14. juuni 2014
Maraton 20,00 € 25,00 € 35,00 €
Poolmaraton* 12,00 € 15,00 € 25,00 €
Noorte- ja lastesõit Tasuta Tasuta Tasuta

* Lastele, kes on sündinud 1996.a ja hiljem, on osavõtt poolmaratonist tasuta ainult eelregistreerimise korral. Võistluspäeval, 14.juunil 2014 kehtib regitreerimistasu vastavalt p.5.7.

5.8 Osavõtutasu maksmise juhised:

Makse saaja: MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi

Aadress: Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald, 74202

a/a: IBAN EE443300333701210002

Selgitus: osaleja(te) nimi(ed) ja distants(id)

6. Parimate autasustamine

6.1 Autasustatakse maratoni kuut parimat meest ja naist. Maratoni autasustamine toimub kell 16:30.

6.2 Poolmaratonil autasustatakse 3 esimest meest ja naist. Poolmaratoni autasustamine toimub kell 16:30

6.3 Noortesõidul autasustatakse 3 esimest meest ja naist. Autasustamine toimub vahetult sõidu lõppedes.

7. Osaleja meelespea

7.1 Osalejatele tagatakse märgitud rada, võistlusnumber, toitlustamine toidupunktides ja finišis, rattapesu.

7.2 Kõik osavõtjad osalevad Jõelähtme Rattamaratonil omal riisikol.

7.3 Kiivri kandmine on kohustuslik kõigil distantsidel. Kiivri puudumisel võistlejat rajale ei lubata. Võistluse jooksul kiivri kandmisest loobunud osavõtja diskvalifitseeritakse.

7.4 Avalikud teed on võistluste ajal liikluseks avatud. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt paigutatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest. Liikluseeskirjade ja korraldaja poolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

7.5 Korraldaja pakub katkestajatele soovi korral suuremate teede ületuskohtadest ja toidupunktidest transpordi finišisse.

7.6 Osalejatel on kohustus käituda rajal teisi arvestavalt ja hoida loodust. Rada läbib suures osas Rebala muinaskaitseala, samuti Ubari kaitseala, mis on keskkonnahoiu poolest kõrgendatud tähelepanu all. Prügi rajale viskamine on keelatud! Prügi võib jätta toitlustuspunktidesse. Vastasel korral osavõtja diskvalifitseeritakse.

7.7 Jõelähtme rattamaratoni korraldab MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, reg nr.80247542) peakorraldaja Meelis Välk tel 50 99 426.