Jõelähtme IX rattamaraton juhend

1. Millega on tegu

1.1 Jõelähtme IX rattamaraton (edaspidi JRM) on Põhja-Eesti raskeim üheringiline maastikuratta võistlus, mis toimub Jõelähtme valla teedel ja metsaradadel.

1.2 Lisaks maratonisõidule toimuvad poolmaraton, noorte- ja lastesõit.

1.3 Jõelähtme IX rattamaratoni raames selgitatakse välja 2015.aasta Harjumaa meistrid maastikurattasõidus. Harjumaa meistrivõistluste juhend on üldjuhendi lisa.

2. Millal ja kus

2.1 Üritus toimub laupäeval, 13.juunil 2015 alguse ja lõpuga Jägala-Joa külas endise laagripaiga territooriumil (korraldaja jätab võimaluse viia stardi-ja finišipaik üle Jõelähtme rahvamaja esisele. Sellest teavitatakse hiljemalt 01.06.2015).

2.2 Maratoni start on kell 11:30.

2.3 Poolmaratoni start on kell 14:00.

2.4 Noortesõidu start on kell 12:00.

2.5 Lastesõidu start on kell 11:00.

2.6 Finiš suletakse kell 19:30.

3. Sõidumaa

3.1 Maratoni pikkuseks on ca 85 km.

3.2 Poolmaratoni pikkuseks on ca 35 km.

3.3 Noortesõidu pikkuseks on 10 km.

3.4 Lastesõidu pikkuseks on 1 km.

4. Kellele milline võistlusmaa

4.1 Maratonile võivad startida kõik, kelle sünniaasta on 1997 või varem ning on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.

4.2 Poolmaratonil võivad osaleda kõik, kelle sünniaasta on 2000 või varem. Nooremad osalejad võivad matkasõidul osaleda ainult vanemate vastutusel.

4.3 Noortesõit on lastele, kes sündinud ajavahemikul 2001 – 2007. Osaleda võivad soovi korral ka vanemad lapsed, fikseeritakse aeg, kuid kohta ei fikseerita. Hiljem kui 2007 sündinud laps võib osaleda vaid koos täiskasvanust saatjaga.

4.4 Lasteõidul võivad osaleda lapsed, kes on sündinud 2008 või hiljem.

5. Kuidas saada osalejaks ja palju see maksab

5.1 Registreerimine avatakse 1.märtsil 2015.

5.2 Osavõtjate eelregistreerimine toimub aadressil www.singel.ee oleva registreerimisvormi kaudu.

5.3 Võistleja loetakse registreerunuks kui on laekunud registreerimistasu.

5.4 Harjumaa meistrivõistlustel osalejatele (Harjumaa elanikud v.a Tallinn) osalemistasu tasub Harjumaa Spordiliit juhul, kui registreerutakse hiljemalt 10.06.2015. Kohapelsele registreerimisele antud soodustus ei kehti.

5.5 Eelregistreerimine kõikidele sõitudele (k.a. lastesõit) toimub kuni 10.juunini 2015 k.a.

5.6 Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul stardi- ja finišipaigas. Võistluspäeval toimub registreerimine maratonile kuni 11:00-ni ja poolmaratonile kuni kl.13:30-ni.

5.7 Kodasoo-Ruu IV rattasõidul esikolmikusse jõudnud osalevad Jõelähtme IX rattamaratonil tasuta.

5.8 Osavõtutasud 2015. aastal on järgmised:

Distants Varajane registreerimine kuni
30.04.2015
Eelregistreerimine kuni
10.06.2015
Registreerimine kohapeal
13.06.2015
Maraton 18.00 € 25.00 € 35.00 €
Poolmaraton* 12.00 € 15.00 € 25.00 €
Noorte- ja lastesõit Tasuta
* Lastele, kes on sündinud 1997.a ja hiljem, on osavõtt poolmaratonist tasuta ainult eelregistreerimise korral. Võistluspäeval, 13.juunil 2015 kehtib registreerimistasu vastavalt p.5.7.

5.8 Osavõtutasu maksmise juhised:

Makse saaja : MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi
Aadress: Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald, 74202
a/a: IBAN EE443300333701210002
Selgitus: osaleja(te) nimi(ed) ja distants(id)

6. Parimate autasustamine

6.1 Autasustatakse maratoni kuut parimat meest ja naist. Maratoni autasustamine toimub kell 16:30. Eraldi autasustatakse Harjumaa 3 paremat meest ja naist.

6.2 Poolmaratonil autasustatakse 3 esimest meest ja naist. Poolmaratoni autasustamine toimub kell 16:30.

6.3 Noortesõidul autasustatakse 3 esimest meest ja naist. Autasustamine toimub vahetult sõidu lõppedes.

7. Osaleja meelespea

7.1 Osalejatele tagatakse märgitud rada, võistlusnumber, toitlustamine toidupunktides ja finišis, rattapesu.

7.2 Kõik osavõtjad osalevad Jõelähtme Rattamaratonil omal riisikol.

7.3 Kiivri kandmine on kohustuslik kõigil distantsidel. Kiivri puudumisel võistlejat rajale ei lubata. Võistluse jooksul kiivri kandmisest loobunud osavõtja diskvalifitseeritakse.

7.4 Avalikud teed on võistluste ajal liikluseks avatud. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt paigutatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest. Liikluseeskirjade ja korraldaja poolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

7.5 Korraldaja pakub katkestajatele soovi korral suuremate teede ületuskohtadest ja toidupunktidest transpordi finišisse.

7.6 Osalejatel on kohustus käituda rajal teisi arvestavalt ja hoida loodust. Rada läbib suures osas Rebala muinaskaitseala, samuti Ubari kaitseala, mis on keskkonnahoiu poolest kõrgendatud tähelepanu all. Prügi rajale viskamine on keelatud! Prügi võib jätta toitlustuspunktidesse. Vastasel korral osavõtja diskvalifitseeritakse.

7.7 Jõelähtme rattamaratoni korraldab MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, reg nr.80247542) peakorraldaja Meelis Välk tel 50 99 426.