Kodasoo-Ruu II maastikurattasõidu juhend

1. Eesmärk
1.1 2012 aasta maastikuratta hooaja lõpetamine Jõelähtme vallas;
1.2 Rattasõit toimub eesmärgiga toetada Ruu Küla Heakorra Seltsi. Osavõtutasust 1/3 läheb seltsile kohtukulude katmiseks Ruu metsa säilimise eest toimuvas vaidluses.

2. Korraldaja
2.1 MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald 74216 Harjumaa, reg nr.80247542) peakorraldaja Meelis Välk, tel 50 99 426, e-post flash@singel.ee. Rattasõit korraldatakse koostöös Ruu Küla Heakorra Seltsi ja paljude abilistega

3. Aeg ja koht
3.1 Rattasõit toimub laupäeval 3.novembril 2012 alguse ja lõpuga Kodasoo külas;
3.2 Sõidu algus on kell 12.00;
3.2.1 Matkasõit alustab koos põhisõiduga
3.2.2 Lastesõit algab orienteeruvalt pool tundi enne põhi- ja matkasõidu starti. Täpsemad korraldused antakse kohapeal;
3.3 Finiš suletakse kell 15:30.

4. Distantsid
4.1 Kodasoo-Ruu maastikurattasõidul toimub 3 sõitu – põhisõit, matkasõit ja lastesõit;
4.2 Põhisõit on ca 30 km pikkune võistlus, kus lõpetajatele fikseeritakse aeg ja koht;
4.3 Matkasõit ei ole võistlus. Matkasõidu pikkuseks on ca 15 km;
4.4 Lastesõidu pikkuseks 1,5 km;
5. Võistlusklassid
5.1 Põhisõidul on võistlusklasse 2- mehed ja naised;
5.2 Põhisõidul võivad startida kõik soovijad, kes on sündinud 1996 ja varem ning on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks. Erandina lubatakse võistlema nooremaid kui 1996 sündinuid, kes on eelnevalt läbinud kolmapäevakute sarjas olnud sõite või Jõelähtme rattamaratoni matkasõidu distantsi või kokkuleppel võistluse peakorraldajaga;
5.3 Matkasõidul võivad osaleda kõik soovijad, kes on sündinud varem kui 1998. Nooremad osalejad võivad matkasõidul osaleda ainult vanemate vastutusel;

6. Stardimaksud ja registreerimine
6.1 Põhisõidu stardimaks on eelregistreerimisel 10 EUR ja kohapeal 15 EUR;
6.2 Matkasõidu* tasu eelregistreerimisel on 5 EUR ja kohapeal 10 EUR;
6.3 Osavõtjate eelregistreerimine toimub Jõelähtme Singel kodulehel www.singel.ee oleva registreerimisvormi kaudu. Registreeruja saab tagasiside e-posti teel, kus on kirjas klubi arveldusarve ja koordinaadid. Registreerimine loetakse lõpetatuks kui osavõtutasu on laekunud klubi arveldusarvele. Seejärel lisatakse registreerunud osalejate nimekirja.
6.4 Osavõtjate nimekiri avaldatakse Jõelähtme Singel kodulehel www.singel.ee hiljemalt võistluse toimumise nädala alguses;
6.5 Registreerunule garanteeritakse märgitud rada, võistlusnumber, toitlustamine rajal ja finišis;
6.6 Eelregistreerumine sõitudele toimub kuni 01.novembini 2012 k.a.
6.7 Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul stardi- ja finišipaigas Kodasool. Võistluspäeval toimub registreerumine põhi- ja matkadistantsile kuni 11:30-ni;
6.8 Laste- ja tillusõitudest osavõtjad on soovitav eelregistreerida Jõelähtme Singel kodulehel www.singel.ee oleva registreerimisvormi kaudu.
* Lastele, kes on sündinud 1995 ja hiljem, on osavõtt matkasõidust tasuta. Eelregistreerimine  Jõelähtme Singel kodulehel www.singel.ee oleva registreerimisvormi kaudu ;

7. Autasustamine
7.1
Põhisõidu autasustamine toimub kell 14:30;
7.2 Autasustatakse võistlusdistantsi (põhisõidu) meeste- ja naisteklassi 3 paremat;

8. Osalemistingimused
8.1 Kõik osalejad osalevad Kodasoo-Ruu rattasõidul omal riisikol;
8.2 Kiivri kandmine on kohustuslik kõigil distantsidel. Kiivri puudumisel võistlejat rajale ei lubata. Võistluse jooksul kiivri kandmisest loobunud osavõtja diskvalifitseeritakse;
8.3 Avalikud teed on võistluste ajal liikluseks avatud. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma korraldaja poolt paigutatud viitadest. Liikluseeskirjade ja korraldaja poolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse;
8.4 Osalejail on soovitav kaasa võtta mobiiltelefon, millega on võimalik korraldajaga (Meelis Välk mob 50 99 426) võtta ühendust õnnetusjuhtumi või muu vajaduse korral;
8.5 Prügi rajale viskamine (v.a JP-s olevatesse prügikottidesse) on keelatud!