18.aprillil 2010 leiab aset Jõelähtme IV Rattamaraton.

Lisaks +75 km maratonile toimuvad matkasõit, noortesõit ja lastesõit. Alguse ja lõpu koht nagu ikka Jõelähtme Rahvamaja juures. Põhisõidu start kell 12. Maratonisõit saab see aasta toimuma suures osas vastupidiselt eelmistel aastatel olnud rajale. Tuleb palju uusi lõike Kodasoo metsas, Ubari pangal. Proovisõit toimub 10.aprillil algusega kell 11:00.

 

Jõelähtme IV Rattamaratoni juhend

Jõelähtme IV Rattamaraton

Juhend

1. Eesmärk
1.1 Populariseerida Jõelähtme valda kui sobivat paika veetmaks sportlikku puhkepäeva rattasadulas nii võisteldes kui matkates;
1.2 Perekeskse ühistegevuse soodustamine.

2. Korraldaja
2.1 Jõelähtme rattamaratoni korraldab MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (Muri 3, Jõelähtme, Jõelähtme vald 74202 Harjumaa, reg nr.80247542) peakorraldaja Meelis Välk tel 50 99 426;
2.2 Maraton korraldatakse koostöös Jõelähtme valla, RMK Harjumaa metskonna ja paljude abilistega.

3. Aeg ja koht
3.1 Maraton toimub pühapäeval 18. aprillil 2010 alguse ja lõpuga Jõelähtme rahvamaja hoovis;
3.2 Põhisõidu start on kell 12.00;
3.3 Matkadistantsi start on 12:10;
3.4 Tillusõidu start on kell 11:15;
3.5 Noortesõidu start on 12:15;
3.6 Finiš suletakse kell 18:30.

4. Distantsid
4.1 Jõelähtme maratoni raames toimub 4 sõitu – põhisõit, matkasõit, noortesõit ja tillusõit;
4.2 Põhisõit on võistlussõit, kus fikseeritakse lõpetajate aeg ja koht. Põhisõit kuulub Eesti Maratonide Sarja. Põhisõidu pikkuseks on vähemalt 70 km;
4.3 Matkasõit ei ole võistlussõit. Matkasõidu pikkuseks on orienteeruvalt 30 km. Matkasõidul fikseeritakse aeg ja koht;
4.4 Tillusõidu pikkuseks 1-2 km;
4.5 Noortesõidu pikkuseks on 12 km, noortesõidul fikseeritakse aeg ja koht;
4.6 Tillu- ja noortesõidul saab iga lõpetaja diplomi ja meene;
4.7 Maratoni-, matka- ja noortesõidu trassil olevad üldkasutatavad teed ning ületatavad teed on liikluseks avatud. Seega peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju ja järgima liikluskorraldajate märguandeid. Tillusõit toimub Vana-Narva mnt-l, mis on sõidu toimumise ajal liikluseks suletud.

5. Võistlusklassid
5.1 Põhisõidul on võistlusklasse vastavalt EMS juhendile 3 – mehed, naised ja võistkonnad;
5.2 Põhisõidul võivad startida kõik soovijad, kes on sündinud 1992 ja varem ning on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks. Erandina lubatakse võistlema nooremaid kui 1992 sündinuid, kes on eelnevalt läbinud Jõelähtme rattamaratoni matkasõidu distantsi või kokkuleppel võistluse peakorraldajaga;
5.3 Matkasõidul võivad osaleda kõik soovijad, kes on sündinud varem kui 1996. Nooremad osalejad võivad matkasõidul osaleda ainult vanemate vastutusel;
5.4 Noortesõit on mõeldud lastele, kes on sündinud ajavahemikus 18.04.1996-17.04.2002. Osaleda võivad soovi korral ka vanemad lapsed. Hiljem kui 18.04.2002 k.a sündinud laps võib osaleda vaid koos täiskasvanust saatjaga;
5.5 Tillusõidul võivad osaleda kõik lapsed, kes on sündinud hiljem kui 18.04.2002

6. Registreerimine ja stardimaksud
6.1 Osavõtjate eelregistreerimine toimub aadressil www.maratonid.ee, või arvega tasumisel e-maili teel aadresssil info@singel.ee.
6.2 Registreerunule garanteeritakse märgitud rada, võistlusnumber, toitlustamine rajal ja finišis, rattapesu;
6.3 Eelregistreerumine sõitudele toimub kuni 14.aprill 2010 k.a.
6.4 Registreerimine on ametlikult lõppenud peale makse laekumist korraldajaklubi kontole. Registreerinu(d) kinnitatakse stardinimekirja 24h tunni jooksul peale makse laekumist. Jõelähtme maratonile registreerimisel palume peale registreerimisvormi täitmist kanda osalustasu MTÜ Jõelähtme Matka- ja Rattaklubi arveldusarvele 333701210002 selgituses märkida osaleja nimi ja distants.
6.5 Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul stardi- ja finišipaigas Jõelähtme rahvamajas. Võistluspäeval toimub registreerumine põhi- ja matkadistantsile kuni 11:30-ni;
6.6 Osavõtutasud 2010. aasta maratonil on järgmised:

 

  • Põhisõit eelregistreerimine kuni 14.04.2010 – 250.- krooni
  • Põhisõit registreerimine kohapeal – 400.- krooni
  • Matkasõit* eelregistreerimine kuni 14.04.2010 – 100.- krooni
  • Matkasõit registreerimine kohapeal – 200.- krooni
  • Noorte- ja tillusõit – tasuta

 

* Lastele, kes on sündinud 1994 ja hiljem, on osavõtt matkasõidust tasuta. Eelregistreerimine e-posti teel aadressil: info@singel.ee või meelis.valk@mail.ee ;

6.7 Laste- ja tillusõitudest osavõtjad on soovitav eelregistreerida e-posti teel aadressil: info@singel.ee või meelis.valk@mail.ee .

7. Autasustamine
7.1 Põhisõidu autasustamine toimub kell 16.30;
7.2 Autasustatakse võistlusdistantsi (põhisõidu) meesteklassi 6 ja naisteklassi 3 parimat ning parimaid võistkondi esemeliste auhindadega;

8. Osalemistingimused
8.1 Kõik osalejad osalevad Jõelähtme Rattamaratonil omal riisikol;
8.2 Kiivri kandmine on kohustuslik kõigil distantsidel. Kiivri puudumisel võistlejat rajale ei lubata. Võistluse jooksul kiivri kandmisest loobunud osavõtja diskvalifitseeritakse;
8.3 Avalikud teed on võistluste ajal liikluseks avatud. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt paigutatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest. Liikluseeskirjade ja korraldaja poolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse;
8.4 Korraldajad kindlustavad katkestajatele soovi korral transpordi trassilt finišisse suuremate teede ületuskohtadest;
8.5 Osalejail on soovitav kaasa võtta mobiiltelefon, millega on võimalik korraldajaga (Meelis Välk mob 50 99 426) võtta ühendust õnnetusjuhtumi või muu vajaduse korral;
8.6 Osalejatel on kohustus käituda rajal teisi arvestavalt ja hoida loodust. Rada läbib suures osas Rebala muinaskaitseala, samuti Ubari kaitseala, mis on keskkonnahoiu poolest kõrgendatud tähelepanu all. Prügi rajale viskamine v.a JP-s olevatesse prügikottidesse on keelatud!