Väike katsetus, mismoodi see asi ka WP postituses välja näeb

Jõelähtme rattamaratoni rada 2008

START.
Jõelähtme rahvamaja hoovist suunaga vanale kivisillale. Esimesed 2,2 km on asfaldil – kirikust mööda suunaga Rebala poole. Edasi kruusatee. Manniva küla juures 13% laskumine vasaku pöördega. Laskumise lõpus täitub 5 km. 300m pärast laskumist järsk pööre vasakule ja tõus Hõbedamäele (400 meetriga tõustakse u 30m vertikaalis). Tõusu lõpus pööre paremale ja edasi kogu aeg mööda parempoolset põlluteed pangapealsel kuni Ülgase külani.

Ülgase külas möödutakse paremalt vana küünivaremetest ja ületatakse Ülgase-Rebala tee. Jätkub pangapealne põllutee. 9 km-l laskumine pangapealselt ja uuesti tõus pangale (vana külatee jäänuk, mis jõuab üle põllulapi välja Kroodi endise fosforiidi kaevanduse tagusele vanale külateele – pööre paremale. 300m külateed pidi. Seejärel järsk pööre vasakule singlile ja ohtlik laskumine (!!) läbi endise karjääri (täitub 10 km) ning tõus nn China-towni tagusele teerajale.

Siit algab selle aasta I uus lõik. Enne kui teerada laskub China-towni tiikide juurde, pööre vasakule ning tõus platoole. Platool 500 m ja laskumine (eriti ohtlik !!!) kaevanduse põhja. Põhjas on 30 m ulatuses vesi, mistõttu laskumist lõpuni sõita ei saa. Seetõttu on laskumise lõpus viidud rada järsult paremale alla (jooksukas) ja seejärel vastaskaldast ülesse (samuti jooksukas). Jooksuka lõpus vasakule laskumisele (NB! Tähelepanu laskumisel – kivikamakad). Laskumise järel libamisi paremale tõusule. Järgneb ca 1,3 km kiiret singlit karjääri platool. Singli lõpus järsk (!!) vasakpöördega laskumine Tallinna prügila tagusesse avraagipõhja. Laskumisel lahtine pinnas. Laskumise lõpus tehniline lõik, mille lõpus kõrkjate vahel on veetakistus (ca 3m pikk, sõidetav, vasakult poolt saab mööda kive ka kuiva jalaga mööda). Edasi lõik avraagi põhjas ning kannatust nõudev tõus prügila aia äärde. Aia ääres pööre vasakule 600m kahe sõidureaga metsateelõik lõpeb prügila tagumise värava juures. Stardist tuldud 13 km ja JP1 „Prügila”.

Edasi pööre paremale prügila väravast sisse ja uuesti paremale aiaäärsele turvateele. Prügila turvateel, mille kogupikkus on 2,6 km on ca 200 m pikkune lõik, kus rajal on ohtralt kilekotte (rajameistrid küll puhastavad, kuid 100% see lõik puhtaks ei saa), mis võivad olla väga libedad! Turvatee lõpeb Tallinna prügila peaväravas, kus pööre paremale asfaldile ning seejärel pärast aeda uuesti paremale aia-äärsele metsateele. NB! Väravast väljumisel hoiduda tee paremasse serva, sest prügila on liikluseks avatud. Rattureid turvab ka reguleerija.

300 m pärast aiaäärsele metsateele pööramist pööre vasakule metsasihile (tehniline). Metsasihi lõpus pööre paremale vanale heale Kroodi parkmetsa singlile (ca 5 km pikk, puudel punased märgid), mida eelmisel aastal läbiti päripäeva, siis seekord vastupäeva. Kroodi singli lõpus kitsekas läbi teekraavi (sõidetav) prügila teele, tee ületus ning algab Kroodi teine singel (seekord minnakse sinna peale alates parkimisplatsist, kus suured kivid teeääres). Stardist tuldud 21 km.

Pärast parkla läbimist suunaga otse jääva veekanali poole, mille paremale kaldale läheb tõus (tehniline, kuid sõidetav. Tõusu all on vesine) . Tõusu järel tagasipööre paremale ja singel jätkub Kroodi fosforiidikarjääri kallasrajal – rada on tehniline ja kohati väga kitsas. Singlil on 24 km-l ohtlik parempöördega laskumine karjääri kraavi ning järgneb ronimistõus (a’la Rakvere härja juurde). 25 km-l algab kaevandusplatool põllutee, mis lõpeb laskumisega pinnasteele väljumaks karjäärialadelt. Laskumine taas !!’dega. Laskumise lõpus pööre paremale kruusateele. Karjäärikanalite läbimise järel pööre vasakule, kus asub JP-2 „Lastekangru” (stardist tuldud 26,5 km).

JP-st tõusunukk ülesse ja pööre vasakule endisele karjääri teele, mis lõpeb Rebala-Ülgase asfaltteel. Pööre vasakule ja 500 m asfaldil Ülgase suunas. Pärast Ülgase küla viita pööre paremale põlluteele (teel Ülgase looduskaitseala märk). Järgneb 1 km taas Ülgase pangale jääval alvaril ning Hõbedamäe laskumine(!!). Kiire laskumise lõpus pööre paremale pangaalusele kruusateele!!!. Järgneb kiire pangaalune kruusalõik Jõelähtme golfikeskuseni. Lattaedade juures, mis märgivad Jõelähtme EGCC keskuse territooriumi (teel ka märk „Eratee”), pööre paremale väljakute vahel kulgevale teele ning edasi laugelt vasakule kuni majadeni. Majade juures teede lahknemisel pööre paremale ning kohe uuesti vasakule – laskumine golfiväljakute teenindusmajani (pruunikas-punane hoone), mille eest pööre paremale ning algab üle 1 km pikkune tõus (vertikaalis 40m) Ellandvahe mäele ehk golfikeskuse juurde viivale asfaldile. Asfaldil 600 m ning peale talu, mis asub vasakut kätt, laskumine vasakule Koila külla viivale teele (Enne laskumist liitub matkarada võistlustrassiga). Laskumisel ettevaatust, lahtine killustik. Külateed pidi kuni metsatuka lõpuni ning lagedale jõudes pööre vasakule põlluteele, mis lõpeb vasaku pöördega üle endise kiviaia ja metsarajaga. Külateele jõudes tagasipööre paremale (NB matkasõit läheb sealt vasakule) suunaga Koila poole. Koila külas, kohas kus suur tee pöörab paremale on pööre vasaskule (kitsas!!! taas rohtunud kiviaia vahelt) kallasrajale, mille pikkus on ca 2 km. Stardist on tuldud 35 km.

Kallasrajal on üks ohtlik (!) laskumine ja kõndimistõus (kui just lõunanaaber ei ole!!!) ning singel lõpeb tõusuga Laulumäe kivi juurde. Metsateele jõudes pööre paremale (rada ühtib taas matkarajaga). Metsateel on ohtlik truubiületus (hoida vasakule poole!!!) ning seejärel pööre esimesest ristist paremale metsarajale, mille lõpus on vasakpöördega laskumine Linnamäe HEJ tammile. Pärast tammi pööre paremale ning järgneb liivane tõus Jägala muinaslinnamäele, kus platool ring ning liivane laskumine (!!) veehoidla kaldale ja sealt Linnamäe parklasse. Parklast pööre paremale kruusateele suunaga Ruu-Neeme teele. Ruu-Neeme tee ületus otse teeristist ja algab Lasketiiru alale jääv puhastatud vana metsatee. Metsatee lõpus hoonete varemete juures pööre paremale lasketiiru teele. Edasi pööre vasakule laskevälja keskele jäävale liivasele teele. Tee lõpus enne liivavalle pööre paremale metsa ja taas vasakule metasteele. Edasi kuulus „Pedro laskumine” (liivane tõus), millest saab paremalt poolt singlit pidi mööda. Kuni Kalevi-Liivani kulgeb rada vaheldumisi metsaveoteel ja oosidel olevatel radadel. Kalevi-Liivale jõudes on pööre vasakule 200m pikkusele asfaldilõigule, kus asub JP3 „Kalevi-Liiva”. Stardist on tuldud (44 km).

JP järel võistlusrada ja matkarada lähevad lahku. Võistlusrada pöörab paremale tõusule (puudel nii lindid kui ka valge-sini-valge matkaraja märgistus). Tõusul ettevaatust sambla seest vastu vaatavate kändudega. Märgistatud valge värviga. Tõusule järgneb kiire ja tehniline singel oosi peal – ettevaatust, eksimus võib kergelt viia rajalt!!! Oosi lõppedes liivaluitel laskumisel (laskumine !!!) 90 kraadine parem pööre (LIIV!!!) ning purde ületus Kaberla ojal (purdele pealeminek ei ole sõidetav). Edasi singel, kus veel teine väikese purde ületus ja tõus (jooksukas) Kaberla oja oosi-pealsele kallasrajale. Singel jätkub kuni Kaberla-Kaberneeme teeni. (Teele laskumine ohtlik!!). Tee ületus diagonaalis vasakule, mille järel rada läheb paremale matkarajale, mis jätkub tõusuga Riiamäe oosile. Oosil paar raskemat tõusunukki ja üks tehniline laskumine. Singel lõppeb vasakpöördega järsule laskumisele(!!). Laskumise lõpus Haapse kruusatee ületamine ning edasi ca 400 m kuivenduskraavi äärset. Rada on mättaline. Lõigu lõpus on üks mudane koht, millest saab sõites vasakult mööda. Kuivenduskraavi ääres pööre vasakule metsateele ning seejärel 100m pärast pööre paremale metsateele. Metsas on üks vähestest mudalõikudes, millest saab paremalt sõites mööda. Seejärel taaskord järsk pööre paremale (vaadake sammalt!!! Loodus on ilus :)) ning risti olevatest peenikestest palkidest purde ületus (sõidetav).

Edasi metsatee, kus teede lahknemisel hoida seekord paremale (algab uus lõik, kuna eelmise aasta raja on masinatega läbimatuks muudetud). Vana metsatee lõppeb lagendikul. Seal pööre vasakule kuusiku-vahelisel singlile, mille lõppedes jõutakse sealasketornini. Sealasketornist mööda lagendiku äärt otse (eelmisel aastal mindi sealt paremale, kuid sel aastal on kevadveed teinud sellele rajalõigule paraja järve). Lagendiku lõpus pööre paremale. Järgneval sirgel on ca 50 m pikkune mudane lõik, millest avatud rajal sai vasakult äärest sõites läbi. Sirge lõpus uuesti vasakule ning umbes 500 m pärast järsult paremale (matkarada ühtib võistlusrajaga). Edasi metsateed Haapse-Kullamäe asfaldini ja sealt paremale. Asfaltteed pidi ca 250 m ning taas pööre paremale Haapse – Kalevi-Liiva kruusateele ja kohe vasakule tõus oosile. Oosil pööre paremale, järgneb singel mööda oosi. Singel lõpeb vasakpöördega tõusunukile Ubari panga suunas. Tõusunuki lõpus pööre paremale. Laskumine Haapse-Metsoja metsateele, kus pööre vasakule vanale metsateele. Järgneb tõus Ubari pangale. Tõusu lõpus otse esimese põlluteeni, mis pöörab vasakule. Põllutee lõpus pööre paremale külavaheteele ja otse kuni Haavakannu külani vana-Narva maantee ääres. Seal asub JP-4 „Haavakannu” 54 km.

Vana-Narva mnt ületus ja edasi otse kruusalõik, mis lõpeb väljumisega Kaberla-Kodasoo asfaltteele. 250 m asfaldil ja pööre paremale kruusale, mis läheb üle metsateeks Kodasoo-Ruu metsas. Metsas on risti palkidest silla ületus. Silla järel otse kuni taluni. Talu juures pööre paremale (tee teeb ümber abihoone kaare). Talust mööda ja 200m pärast pööre paremale vanale külateele. (See lõik asendab mudastunud külatee jäänukit, mida avatud rajal sai kakerdades läbitud). Ruu külas enne Vana-Narva mnt’d (talu abihoonest möödudes) hoida 45 kraadi vasakule kruusale. Vana-Narva mnt ületus ja jätkub põllutee (a la Saaremaa kadakate vahel). Edasi täidetud pinnastee, mis möödub mobiilimastist (mast jääb vasakule) ja läheb üle põlluteeks. NB! Enne heinamaale jõudmist on ca 100m lõik mudane, kuid teeäärel sõites saab läbi. Põllu peal pööre paremale (matkarada pöörab vasakule Suka sillale) põlluteele. Põlluteel laskumine (laskumise lõpus sügavad rööpad!). Metsa ääres pööre vasakule. Möödudes hukkunud Eesti lendurite mälestusmärgist tee pealt ära sama suunaga singlile. Rada jõuab taas lasketiiru territooriumile.

Metsa sisenedes pööre vasakule kitsekale, mida mööda jõuab lasketiirukompleksi lähistele. Edasi tuleb uus lõik gaasitrassil paralleelselt Ruu-Neeme teega. Lõigul on paar vesist kohta (läbitavad). Lõigu lõpus on kraavi läbimine ja pööre paremale Ruu-Neeme teeületusele. Teeületuse järel algab kõrgepingeliinide alla jääv rajalõik, kus asub JP5 (Stardist läbitud 66 km).

JP 5 järel otse mööda liinide alla jäävat rada. Rajal on ohtlik laskumine, mille lõpus on mudane koht, kus on võistluspäevaks euro-alustest purre (täna seda veel ei ole). Järgneb tõus Jägala jõe kaldale (sealt avaneb vaade Laulumäe ja Golfi keskuse poole) ning pööre vasakule jalgrajale. Jalgrada kulgeb mööda jõe kõrget kallast – seega ettevaatust, seal on kitsas kurviline laskumine. Jalgrada lõpeb pöördega vasakule metsateele. Lagedale jõudes järgneb pööre paremale laskumisega (!!) kallasrajale, kus ees ootab kraavipurde ületus ning lühike mättaline heinamaa lõik. Edasi tuleb tõus laagritagusel teel ja peale seda pööre paremale Jägala endise pioneerilaagri territooriumile – laskumine pioneerilaagrisse (hetkel on seal väravad lukus, kuid mööda saab vasakult poolt, sest traataed on eemaldatud. Võistluste ajal on väravad avatud.). Laagris on asfalttee. Laagrist väljudes (tõus asfaldil) pärast väravate läbimist pööre paremale mullasele laskumisele (!!!). Rajal on tehtud labidaga astmed, seega sõita raja kõrval!!! Laskumise lõpus allikas ja all vesine koht. Edasi kallastee, mille lõpus on ronimine Jägala-Joa astangule kust jõutakse Jägala Joa paremale kaldale (joa kõrval nukkidel turnimine eriti ohtlik koht!!!!!). Jägala joast ülesvoolu kulgeb rada mööda kallasrada ja jõuab samuti Suka sillale – pööre paremale. Üle silla ja pööre paremale uuesti kallasrajale, mille keskel mudane koht. Singel lõpeb Jägala Joa parklas. Parkla nurgast kiviaia august läbi muruplatsile ning sealt edasi kaar laskumisega Jägala ja Jõelähtme jõgede suubumiskohta. Lauluplatsi tõus (viimane rajal!!!). Tõusu järel suundub rada otse. Ees oleva maja suunas. Maja ümbritseva aia kõrvalt vasakult poolt läheb teerada Koogi – Jägala-Joa asfaldile, kus pööre paremale. Koogi keskuses suurel asfaldil uuesti pööre paremale suunaga Jõelähtme poole. Ca. 800 m pärast pööre paremale (peale kraavi!!!). Finišini jäävad viimased 2 rasket kilomeetrit Jõlähtme jõe kallasrajal. Esimene kilomeeter on auto jälgi(rööpaid) mööda. 1 km enne lõppu on kraavi ületus (jalgsi) ning seejärel viimane kilomeeter kulgeb mööda jalgrada, mis on kohati vesine. Rahvamaja hoovi sisenedes on veel mudane kraaviületus, millel on purre. Ja sealt FINIŠisse